Teoricentralen faktabanken sverige

Trottoar

Vad är en trottoar? Vi förklarar vad en trottoar är för något och i vilka utföranden du vanligtvis stöter på dessa i praktiken.

En trottoar är en gångbana vid en gata och är ämnade för fotgängare. En gata har många gånger en eller två trottoarer som finns på sidorna längs med gatan. Denna är ej upplåten för fordon utan är normalt enbart avsedd för gående. Trottoaren är oftast något upphöjd i förhållande till gatan.