Teoricentralen faktabanken sverige

Tvärgående linjer

Vad är tvärgående linjer? Vi förklarar vad tvärgående linjer är för något och ger även exempel på vanliga tvärgående linjer du kan stöta på i trafiken.

Tvärgående linjer avser samtliga linjer som ej löper längs med vägbanan. Exempel på tvärgående linjer är övergångsställen, stopplinjer och parkeringsplatser.