Teoricentralen faktabanken sverige

Tätbebyggt område

Vad är ett tätbebyggt område för något? Här hittar du information om vad ett tätbebyggt område innebär, samt vilka regler som gäller för körning där.

Inom ett tätbebyggt område finns det en del saker att tänka på. Här är trafiken tätare, det finns fler gående och fler cyklister samt att hänsyn ska visas till de som bor nära en väg. Bashastigheten är av dessa skäl lägre i tätbebyggda områden i jämförelse med områden utanför tätbygden. Här är bashastigheten 50 km/h medan utanför är den 70 km/h. På vissa platser som vid skolor eller på mindre gator är hastighetsbegränsningen lägre, då gäller oftast 30 km/h.