Teoricentralen faktabanken sverige

Underhåll

Vad innebär underhåll? Vi förklarar vad som menas med underhåll av en bil, vilka olika saker som detta innebär i praktiken.

Underhåll av en bil innebär att se till att hålla den i gott skick. Detta inkluderar bland annat att bilen tvättas regelbundet, samt att lampor, däcktryck och olja kontrolleras regelbundet. För att stäkerställa att du underhållen bilen på korrekt sätt så kan du följa de serviceintervaller som är rekommenderade för din bil.