Teoricentralen faktabanken sverige

Upplysningsmärken

Vad innebär upplysningsmärken? Vi förklarar vad upplysningsmärken är för något och vad deras funktion är för personer i trafiken.

Upplysningsmärken är vägmärken som ger dig information om framkomlighet och säkerhet.