Teoricentralen faktabanken sverige

Vägnamn

Vad är vägnamn? Vi förklarar vad vägnamn är för något, vad de används för och hur nya gatunamn tas fram idag för att undvika missförstånd.

Vägnamn eller gatunamn är namn som ges till en viss väg eller gata för att identifiera den. örr i tiden uppstod gatunamn ofta spontant, medan man numera tar officiella beslut om namnen, för att det inte skall uppstå missförstånd och oklarheter kring vilken gata som är vilken.