Teoricentralen faktabanken sverige

Viltolycka

Vad innebär viltolycka. Vi förklarar vad en viltolycka är för något och vilka månader på året som de är vanligast i Sverige.

En viltolycka är en trafikolycka som involverar djur, exempelvis älg och rådjur, men även tamdjur som katt. Risken för viltolyckor är som störst på hösten, från September till December.