Avfartsskärm

Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.

Alternativa symboler

Vägmärke X4-1.svg