Andra anordningar

Anordningarna på den här sidan är till för att ge dig anvisningar som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.

 • Markeringspil

  X1. Markeringspil

  Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i den gula pilens eller de gula pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva. Antalet pilar är anpassat till förhållandena på platsen. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten.

 • Markeringsskärm för hinder

  X2. Markeringsskärm för hinder

  Anordningen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder. Anordningen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. Antalet gula fält är anpassat till hindret eller till förhållandena på platsen. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten.

 • Markeringsskärm för sidohinder, farthinder mm

  X3. Markeringsskärm för sidohinder, farthinder mm

  Anordningen anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager. Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. De gula fälten kan då vara vågräta. Fordonen får då föras på båda sidor om anordningen.

 • Avfartsskärm

  X4. Avfartsskärm

  Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.

 • Gul ljuspil eller gula ljuspilar

  X5. Gul ljuspil eller gula ljuspilar

  Anordningen anger att trafikanter ska passera på den sida pilen eller pilarna visar. Pilen eller pilarna kan vara blinkande.

 • Alternativa symboler
  Särskild varningsanordning

  X6. Särskild varningsanordning

  Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken.

 • Vägbom

  X7. Vägbom

  Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.

 • Tillfällig stängning

  X8. Tillfällig stängning

  Anordningen anger att en anvisning genom ett vägmärke om väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande tillfälligt inte gäller. Anordningen är anpassad till vägmärket.

 • Cirkulationstrafik

  X9. Cirkulationstrafik

  Anordningen anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon ska föras.

 • Stolpmarkeringsanordning

  X10. Stolpmarkeringsanordning

  Anordningen används för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning enligt denna förordning. Anordningen är placerad på en stolpe eller motsvarande som bär upp ett vägmärke eller en annan anordning. Anordningen är anpassad till förhållandena på platsen. En stolpmarkeringsanordning har samma färgsättning som det vägmärke eller den andra anordning som den sitter under om inte Transportstyrelsen föreskriver annat.