Facebook pixel

Betalväg

Märket anger att avgift eller särskild skatt ska betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.

Alternativa symboler