Facebook pixel

Cykelgata upphör

Märket anger att en cykelgata upphör.

Alternativa symboler