Enkelriktad trafik

Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.

Alternativa symboler

Vägmärke E16-1.svg
Vägmärke E16-2.svg