Gågata upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.

Alternativa symboler

Vägmärke E8-1.svg