Facebook pixel

Gångfartsområde

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga.

Alternativa symboler