Gångfartsområde upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.

Alternativa symboler

Vägmärke E10-1.svg