Facebook pixel

Mötesplats

Märket anger en bredare del av en smal väg som är lämplig för två fordon att mötas på.

Alternativa symboler