Motortrafikled

Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Alternativa symboler

Vägmärke E3-1.svg