Motortrafikled upphör

Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.

Alternativa symboler

Vägmärke E4-1.svg