Motorväg upphör

Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.

Alternativa symboler

Vägmärke E2-1.svg