Facebook pixel

Nödutgång

Märket anger nödutgång för gående.

Alternativa symboler