Facebook pixel

Slut på miljözon

Märket anger att en miljözon slutar.

Alternativa symboler