Slut på område

Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angetts med ett märke E20, områdesmärke, upphör. Utseendet är anpassat till det märke som infogats i märke E20, områdesmärke.

Alternativa symboler

Vägmärke E21-1.svg
Vägmärke E21-10.svg
Vägmärke E21-11.svg
Vägmärke E21-12.svg
Vägmärke E21-13.svg
Vägmärke E21-14.svg
Vägmärke E21-15.svg
Vägmärke E21-16.svg
Vägmärke E21-2.svg
Vägmärke E21-3.svg
Vägmärke E21-4.svg
Vägmärke E21-5.svg
Vägmärke E21-6.svg
Vägmärke E21-7.svg
Vägmärke E21-8.svg
Vägmärke E21-9.svg