Facebook pixel

Tättbebyggt område

Ortnamnet kan vara infogat i märket.

Alternativa symboler