Facebook pixel

Tättbebyggt område upphör

Ortnamnet kan vara infogat i märket.

Alternativa symboler