Tättbebyggt område upphör

Ortnamnet kan vara infogat i märket.

Alternativa symboler

Vägmärke E6-1.svg