Facebook pixel

Taxi

Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik.

Alternativa symboler