Facebook pixel

Bärighetsklass

Vägens bärighetsklass anges på märket.

Alternativa symboler