Facebook pixel

Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

Alternativa symboler