Facebook pixel

Begränsat axeltryck

Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.

Alternativa symboler