Facebook pixel

Begränsat boggitryck

Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.

Alternativa symboler