Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

Alternativa symboler

Vägmärke C36-1.svg