Facebook pixel

Förbud mot gångtrafik

Märket anger förbud mot gångtrafik.

Alternativa symboler