Facebook pixel

Förbud mot infart med fordon

Märket anger förbud mot infart med fordon.

Alternativa symboler