Förbud mot sväng i korsning

Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärke C25-1.svg
Vägmärke C25-2.svg