Facebook pixel

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2

Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.

Alternativa symboler