Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2

Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.

Alternativa symboler

Vägmärke C3-1.svg