Facebook pixel

Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.

Alternativa symboler