Facebook pixel

Förbud mot trafik med fordon

Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna.

Alternativa symboler