Facebook pixel

Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

Märket anger förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur.

Alternativa symboler