Facebook pixel

Förbud mot trafik med moped klass II

Avser förbudet även trafik med moped klass 1 (EU-moped] anges det på en tilläggstavla.

Alternativa symboler