Facebook pixel

Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

Märket anger förbud mot all trafik med motorcykel och moped klass I.

Alternativa symboler