Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

Märket anger förbud mot all trafik med alla typer av motorfordon med fler än två hjul.

Alternativa symboler

Vägmärke C4-1.svg