Facebook pixel

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla.

Alternativa symboler