Facebook pixel

Slut på ändamålsplats

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C40, ändamålsplats.

Alternativa symboler