Slut på ändamålsplats

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C40, ändamålsplats.

Alternativa symboler

Vägmärke C41-1.svg
Vägmärke C41-2.svg
Vägmärke C41-3.svg
Vägmärke C41-4.svg
Vägmärke C41-5.svg
Vägmärke C41-6.svg