Facebook pixel

Slut på förbud mot omkörning

Märket anger att förbudet mot omkörning upphör.

Alternativa symboler