Slut på förbud mot omkörning

Märket anger att förbudet mot omkörning upphör.

Alternativa symboler

Vägmärke C28-1.svg