Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

Märket anger att förbudet mot omkörning med tung lastbil upphör.

Alternativa symboler

Vägmärke C30-1.svg