Slut på vändplats

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C42, vändplats.

Alternativa symboler

Vägmärke C43-1.svg
Vägmärke C43-2.svg