Stopp för angivet ändamål

Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som ska passera signalen ska stanna vid röd signalbild. Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra anledningar som får anges.

Alternativa symboler

Vägmärke C34-1.svg
Vägmärke C34-2.svg
Vägmärke C34-3.svg
Vägmärke C34-4.svg