Facebook pixel

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Märket anger att en tillfällig hastighet som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör.

Alternativa symboler