Facebook pixel

Akutsjukhus

Märket anger ett sjukhus med akutmottagning.

Alternativa symboler