Lokaliseringsmärken - allmänna inrättningar

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Post

  G1. Post

  Märket anger postombud där brev och pakethantering samt frimärksförsäljning erbjuds.

 • Hjälptelefon

  G2. Hjälptelefon

  Märket anger en hjälptelefon.

 • Radiostation för vägtrafikinformation

  G3. Radiostation för vägtrafikinformation

  Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.

 • Akutsjukhus

  G4. Akutsjukhus

  Märket anger ett sjukhus med akutmottagning.

 • Industriområde

  G5. Industriområde

  Märket anger ett område för industri eller annan liknande verksamhet.

 • Järnvägsstation

  G6. Järnvägsstation

  Märket anger en järnvägsstation.

 • Busstation

  G7. Busstation

  Märket anger en busstation som utgör knutpunkt för flera busslinjer.

 • Alternativa symboler
  Flygplats

  G8. Flygplats

  Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik.

 • Brandsläckare

  G9. Brandsläckare

  Märket anger en brandsläckare.

 • Handelsområde

  G10. Handelsområde

  Märket anger ett område för handel.

 • Färja

  G11. Färja

  Märket anger ett färjeläge eller att angivet färdmål nås med färja.

 • Personfärja

  G12. Personfärja

  Märket anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.