Facebook pixel

Brandsläckare

Märket anger en brandsläckare.

Alternativa symboler