Brandsläckare

Märket anger en brandsläckare.

Alternativa symboler

Vägmärke G9-1.svg